Letná škola Eduardo: Praktické rady a tipy pri výstavbe

Nahliadnite do procesu výstavby vďaka praktickým radám a komplexne podaným informáciám, ktoré môžu nakopnúť vaše stavebníctvo tým správnym smerom. V letnej škole sa dozviete, ako sa mení stavebný zákon, ako najlepšie stanoviť cenu a ako navrhovať stavby tak, aby akusticky lahodili svojim užívateľom. Toto všetko a ešte viac Vám ozrejmia naši odborníci!

209  bez DPH

Kategórie: Značka:

Cieľ letnej školy:

Cieľom letnej je poskytnúť účastníkom praktické rady a tipy pri výstavbe z viacerých hľadísk. Ponúka komplexný výklad stavebného zákona a stavebnej dokumentácie. Vysvetľuje a upriamuje pozornosť na to, ako čo najoptimálnejšie stanoviť cenu v stavebníctve a v konečnom dôsledku poukazuje aj na najčastejšie chyby a nedostatky z hľadiska akustiky, čím sa často budovy a komplexy stávajú nepoužiteľné.

Venovať sa budeme témam ako je Kalkulácia a cenotvorba v stavebnej činnosti, stavebná akustika či stavebný a autorský zákon po novelách a úpravách, ktoré prídu do účinnosti.

Dozviete sa, ako byť ziskový. Ako správne navrhovať akustické riešenia. Nezabudneme ani praktický výklad zákonov v stavebníctve. Všetky zmeny a novinky Vám budú vysvetlené na príkladoch z praxe.

Komu je letná škola určená?

E-learnig „Letná škola Eduardo: Praktické rady a typy pri výstavbe “ je určený najmä pre pracovníkov stavebných úradov, v ktorých kompetencii je stavebné konanie. Ale takisto aj pre projektantov, developerov a stavebníkov. 

Ďalšie informácie:

Ako účastník letnej školy získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene  je nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

 

Program

Modul 1: Videokurz Stavebný zákon a stavebné dokumenty

Autorský zákon

 1. Čo znamená autorstvo a aké práva z neho vyplývajú (osobné/majetkové)
 2. Licencia (typy) a spôsob nakladania s ňou (sublicencie/postúpenie licencie)
 3. Licenčné zmluvy (typy) a ich náležitosti
 4. Licencie v stavebníctve (PD/dielo)
 5. Autorský dozor – čo to znamená v praxi

Stavebný zákon

 1. Úvod a všeobecné informácie k nahradenie pôvodného zákona č. 50/1976 Zb., novými dvomi právnymi predpismi, kolaudačnom konaní.
 2. Nové pravidlá pre územné plánovanie (účinné od 1.4.2024  podľa Zákona o územnom plánovaní ),
 3. Nové pravidlá  pre povoľovania stavieb a stavebné konanie  (účinné od 1.4.2024  podľa Zákona o výstavbe), najmä ohľadne: – nových stavebných úradov,  elektronizácie a elektronického ohlasovania stavieb, procesného postupu povoľovania stavieb (stavebný súhlas, poplatky a lehoty), nepovolených („čiernych“) stavieb a ich následkoch, kolaudačnom konaní.

Modul 2: Videokurz Stavebná akustika – ako riešiť zvukové izolácie v bytových domoch

 • Teória zvuku netradične… priame prepojenie teórie s praxou
  • Vysvetlenie základných pojmov a javov šírenia zvuku v priestore a konštrukcii intuitívnym spôsobom
  • Základné princípy stavebnej a priestorovej akustiky potrebnej pre navrhovanie stavieb a konštrukcií

  Koncepčné riešenia ktoré ušetria čas, peniaze a investície

  • Príklady, ako sa môže architekt už v štádiu prípravy koncepcie budovy vyhnúť akustickým problémom, ktoré by si neskôr vyžadovali veľké investície.

  Konštrukčné detaily v budovách

  • Typické príklady, kde vznikajú najčastejšie chyby na stavbách spôsobené chybami nielen v projekcii a aj pri technológii vyhotovenia a realizácii stavieb
  • Príklady problémov, ktoré je možné po odovzdaní stavby ešte opraviť a ktoré už nie

  Akustické prvky pre architektúru

  • Čo potrebuje vedieť výrobca akustických prvkov
  • Čo potrebujte vedieť predajca

Modul 3: Kalkulácia a cenotvorba v stavebnej činnosti

 • Na základe čoho stanoviť optimálnu cenu v rôznych situáciách?

Mnohé firmy stanovujú ceny nesprávne, pričom prichádzajú o zisk dosiahnutý lepšou cenou, alebo vyšším predaným množstvom. Kedy je výhodné dvíhať cenu a kedy dávať zľavu?

 • Aké máme možnosti cenotvorby?

Sú tri hlavné možnosti cenotvorby, z toho prvá najobvyklejšia je nebezpečná. Ktoré sú vhodnejšie alternatívy?

 • Základné rozdelenie kalkulačných metód

Aké máme možnosti kalkulácií? Stačí v našom podniku používať jednu, alebo potrebujeme viaceré kalkulácie?

 • Kalkulačné členenie nákladov, alokácia nákladov

Ako navrhnúť kalkulačný vzorec v konkrétnej firme, aby nebol zbytočne zložitý? Ako rozdeliť nákladové položky, ktoré evidencie sa oplatí spresniť a ktoré môžeme zjednodušiť? Musíme všetky náklady alokovať k výrobkom?

 • Tradičné úplné kalkulácie

„Osvedčené“ režijné kalkulácie – kedy postačujú a kedy môžu spôsobiť škody?

 • Neúplná kalkulácia – kedy ju určite použiť?

Akú chybu robíme, ak nepoužívame neúplnú kalkuláciu? Ktoré náklady nemusíme alokovať k výrobkom či k službám?

 • Moderné kalkulačné metódy – Procesné kalkulácie sadzbami

V čom sú výhody procesnej sadzbovej kalkulácie? Ako sa vyhnúť prílišnej zložitosti pri ich zavedení?

 • Najčastejšie chyby v kalkuláciách a v cenotvorbe 

Prečo nám uniká zisk? Prečo prichádzame o zákazky a zákazníkov, ktorí by zvýšili našu rentabilitu? Kde môžeme znížiť prácnosť a zložitosť kalkulácií a evidencií?

 

Čo to je e-Learning?

E-Learning budete absolvovať v pohodlí domova či kancelárie bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. Záleží iba na vás, kedy si danú lekciu preštudujete.

 • V každej lekcii je množstvo interaktívnych prvkov, vďaka ktorým si hravou a zábavnou formou ihneď overíte, ako ste všetkému prozumeli – kvízy, testy, dialógové karty, prezentácie a ďalšie.
 • Prakticky štruktúrovaný, multimediálny obsah – graficky zvýraznené úlohy, praktické doporučenia, dôležité rady,..
 • Prehľadná a funkčná navigácia, ktorá je u jednotlivých lekcií vždy po ruke.
 • Kompletný obsah a všetky súvisiace informácie na jednej webovej stránke – nemusíte nič sťahovať ani inštalovať.
 • Bezplatný odpovedný servis formou jednoduchého kontaktného formulára – písomnú odpoveď od odborníka získate e-mailom najneskôr do jedného týždňa.

E-Learning vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Letná škola Eduardo: Praktické rady a tipy pri výstavbe”