Letná škola Eduardo: Ekonomika a financie

Sú tu prázdniny a s nimi voľno od pracovných povinností. Konečne sa môžete sústrediť na seba a svoj rozvoj. Využite prázdninové dni k sebavzdelávaniu. Pripravte sa na jeseň a zdokonaľte svoje finančné a ekonomické dovednosti. Siahnite po sade videokurzov, vďaka ktorým nakopnete svoje procesy, urýchlite si prácu a znížite chybovosť. Videokurzy si môžete prechádzať kedykoľvek a kdekoľvek. Svoj vzdelávací balíček naviac teraz dostanete za zvýhodnenú cenu.

209  bez DPH

Cieľ vzdelávacieho kurzu:

Cieľom vzdelávacieho kurzu posunúť ekonomiku vašej firmy na nový level, a to v oblastiach, ktoré sa ukázali ako kľúčové v post-covidovej turbulentnej dobe. Lektori sa detailne venujú problémom ako je forecasting a plánovanie v kontexte finančnej stability, kalkulácii nákladov na bežnýc chod aj na tak problémovú činnosť ako je zákazková výroba a taktiež sa venujú postupu ako napísať dobrý projekt, ktorý obstají pri žiadosti o dotáciu, grant či iný druh cudzích zdrojov.

Zvládnutie tohto vzdelávacieho kurzu zníži náklady na procesy ekonomických zamestnancov, a to tak finančné ako aj nefinančné, stabilizuje vašu finančnú situáciu či zníži plytvanie zdrojov.

Vzdelávací kurz sa venuje každej z uvedených tém samostatne. Počas letnej “uhorkovej” sezóny tak môžete z pohodlia kancelárie, domova či záhrady zvládnuť nasledujúce témy:

I. Videokurz: Plánovanie a forecasting pre manažérov v praxi
II. Videokurz: Eurofondy a dotácie pre firmy: Ako vytvoriť dobrý projekt
III. Videokurz: Kalkulácia cien v zákazkovej výrobe

Komu je vzdelávací kurz určený?

Vzdelávací kurz “Letná škola Eduardo: Ekonomika a financie”  je určený každému ekonómovi, finančnému riaditeľovi, rozpočtárovi či inému pracovníkovi, ktorý sa stretáva s problematikou plánovania, kalkulácií či získavania dodatočných zdrojov.

Ďalšie informácie:

Ako účastník Letnej školy Eduardo získate CERTIFIKÁT o jej absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene je nahrávka jednotlivých modulov a materiály, dostupné po dobu 3 mesiacov. Môžete si nahrávky prehrať aj opakovane a k materiálom sa kedykoľvek vrátiť.

Program

I. Videokurz: Plánovanie a forecasting pre manažérov v praxi

 • Plánovanie – kam sa chceme dostať a či nás tam plán dovedie. Podľa čoho riadime firmu?
 • Finančné zdravie – čo je cieľom firmy a ako merať, vyhodnocovať či ovplyvňovať finančnú stabilitu a výkonnosť firmy
 • Reporting – oblasti firemného plánovania a ukážky reportov, ktoré sú prehľadné a relevantné
 • Rozpočet – čím začať a ako logicky postupovať pri tvorbe ročného plánu
 • Časté chyby pri plánovaní a forecastovanie – čomu sa vyvarovať a nenasledovať tak neúspechy druhých
II. Videokurz: Eurofondy a dotácie pre firmy: Ako vytvoriť dobrý projekt

 • Prehľad grantových schém
 • Vysvetlenie projektového cyklu
 • Príprava a návrh projektu
 • Tvorba projektu
 • Päť kľúčových rád ako zvýšiť šance na úspech projektu
 • Prílohy k žiadosti o dotáciu
 • Sumarizácia a kontrola projektu a príloh k projektu
 • Procesy po odovzdaní projektu a zabezpečenie výzvy na doplnenie žiadosti
 • Implementácia projektu
 • Ako predchádzať najčastejším chybám prijímateľov vo fáze realizácie projektu
 • Ako zariadiť, aby váš projekt nestroskotal na verejnom obstarávaní
 • Ako korektne vykonať „prieskum trhu“
 • Fáza udržateľnosti projektu
III. Videokurz: Kalkulácia cien v zákazkovej výrobe

 • 1. Komplexný pohľad na cenu1.1 Špecifiká a ceny zákazkovej výroby1.2 Stanovenie hodinových sadzieb1.3 Ako tvoriť cenu a čo v nej zohľadniť2. Druhy kalkulácií v zákazkovej výrobe a ich využitie

  2.1 Firemný kalkulačný systém

  2.2 Východiská kalkulačných postupov

  2.3 Druhy vhodných kalkulácií pre rôzne typy zákazkovej výroby

  3. Kalkulačné postupy a metódy vhodné pre zákazkovú výrobu

  3.1 Kalkulačné vzorce

  3.2 Tradičné vs. moderné kalkulácie

  3.3 Praktické príklady výpočtu kalkulácií nákladov rôznymi metódami

  3.4 Na čo si dať POZOR! Rozpočítanie nepriamych nákladov, časové rozlíšenie, náklady strediska vs. náklady firmy

  4. Kalkulácia zákazky a súhrnné kalkulácie nákladov 

  4.1 Komplexný príklad

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Letná škola Eduardo: Ekonomika a financie”