Hodnotenie zamestnancov

Ako uskutočniť hodnotenie a ako pomôcť svojim zamestnancom efektívne si stanoviť profesijne ciele:

Robievate pravidelné hodnotenie so svojimi podriadenými? Ako so zamestnancami zhrnúť výsledky za prácu a výsledky za uplynulé obdobie? Ako ich čo najviac pripraviť na ďalšie obdobie, motivovať a stimulovať? Niekedy naviac musíte svojim pracovníkom oznámiť aj nepríjemné správy, čo nie je vždy jednoduché. Absolvujte náš e-learning a zvládnite rýchlo a jednoducho vedenie hodnotiacich rozhovorov s našou pomocou!

107  bez DPH

Cieľ e-learningu:

V oblasti hodnotenia zamestnancov sa objavujú dve najčastejšie chybné metódy. Prvá celkom prehliada systematické hodnotenie zamestnancov, keďže ,,s podriadenými sa predsa stretávame každý deň”, zatiaľ čo druhá je naopak príliš neosobná a byrokratická – celý systém sa zvrhne v proces vypĺňania formulárov.

S nami spoznáte svoje silné aj slabé stránky v oblasti vedenia rozhovorov. Dostanete veľmi praktické návody, ako viesť rozhovor tak, aby bol efektívny a motivujúci. Poradíme vám, ako správne nastavovať profesijné ciele s prihliadnutím k individuálnym možnostiam, potrebám a ambíciám vašich zamestnancov. Naučíme vás ako nastaviť kvalitný systém hodnotenia, ktorý motivuje a stimuluje pracovníkov k výkonom.

Komu je e-learning určený:

e-learning Hodnotenie zamestnancov je určený vedúcim pracovníkom na rôznych pozíciách, najmä však HR manažérom, personálnym riaditeľom a ďalším personálnym pracovníkom, a to jak v súkromných spoločnostiach, tak vo verejných organizáciách.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 

Program

1. LEKCIA

Základné parametre efektívneho hodnotenia zamestnancov

Fáza procesu hodnotenia
Hodnotenie pravidelné, nárazové a kontrolné
Sebahodnotenie, hodnotenie podľa cieľov, audiohodnotenie a ďalšie
Nástroje hodnotenia
Zaškolenie hodnotiteľov
Oslovenie účastníkov hodnotenie

2. LEKCIA

Príprava hodnotenia

Analýza pracovných pozícií
Kritériá hodnotenia výkonu a dokumentácie pracovného výkonu
Ciele hodnotenia
Tvrdá a mäkká kritériá hodnotenia
Hodnotiace mierky: číselná, slovné
Formulár pre hodnotenie výkonu

3. LEKCIA

Realizácia hodnotenia

Úloha hodnotiteľa a hodnotiaceho
Ako viesť hodnotiacej rozhovor
Najčastejšie chyby pri realizácii hodnotení a ako sa ich vyvarovať
Kontrolný rozhovor na overenie plnenia cieľov
Riešenie sporov pri hodnotení
Odovzdanie výsledkov a ich archivácia

4. LEKCIA

Vyhodnotenie výsledkov

Vyhodnotenie výsledkov pomocou hodnotiacej správy
prezentácia výsledkov
Väzba výsledkov na systém vzdelávania, odmeňovania, plánovanie kariéry a revíziu pracovných pozícií
Zvláštne schopnosti zamestnanca
Psychologické posúdenie profesijných predpokladov
Príklad z praxe: neobvyklé výstupy hodnotenia

Lektor

Mgr. Marek Velas

Mgr. Marek Velas je koučem v oblasti řízení lidských zdrojů a obchodu. Vystudoval andragogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Má mnohaletou manažerskou praxi v personalistice a v oblasti kariérového poradenství, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Věnuje se publikační činnosti v oboru personalistiky a přednáší na VŠ. V současnosti se věnuje projektu edufactory.cz a HRvzory.cz.

Čo to je e-Learning?

E-Learning budete absolvovať v pohodlí domova či kancelárie bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. Záleží iba na vás, kedy si danú lekciu preštudujete.

  • V každej lekcii je množstvo interaktívnych prvkov, vďaka ktorým si hravou a zábavnou formou ihneď overíte, ako ste všetkému prozumeli – kvízy, testy, dialógové karty, prezentácie a ďalšie.
  • Prakticky štruktúrovaný, multimediálny obsah – graficky zvýraznené úlohy, praktické doporučenia, dôležité rady,..
  • Prehľadná a funkčná navigácia, ktorá je u jednotlivých lekcií vždy po ruke.
  • Kompletný obsah a všetky súvisiace informácie na jednej webovej stránke – nemusíte nič sťahovať ani inštalovať.
  • Bezplatný odpovedný servis formou jednoduchého kontaktného formulára – písomnú odpoveď od odborníka získate e-mailom najneskôr do jedného týždňa.

E-Learning vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Hodnotenie zamestnancov”