Ako riešiť škody spôsobené zamestnancom?

Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnanca alebo zamestnávateľa, prípadne spoluzodpovednosť oboch strán, vzniká len za škodu pri výkone práce alebo v súvislosti s ňou. Výkonom práce je plnenie pracovných úloh na pracovisku, na pracovnej ceste, účasť na vzdelávaní s cieľom prehĺbenia kvalifikácie zamestnanca. V záujme predchádzania škodám na živote, zdraví alebo majetku kladie zákon dôraz na prevenciu zo strany zamestnávateľov, ako aj zamestnancov.

 

59  bez DPH

Cieľ video kurzu:

Cieľom videokurzu je ôsma časť Zákonníka práce, počnúc ustanovením § 177 pomerne podrobne rieši otázku predchádzania škodám, resp. po jej vzniku samotnú zodpovednosť zamestnávateľa, či zamestnanca. Zákonník práce ukladá povinnosti v prvom rade zamestnávateľovi – vytvoriť a zabezpečovať svojim zamestnancom také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku a v prípade zistenia nedostatkov bezodkladne urobiť opatrenia na ich odstránenie.

Zároveň sa vo videokurze budeme venovať aj zamestnancom a tiež tomu aké povinnosti im ukladá zákon. Dozviete sa aj všetko o tom ako škode predchádzať a ako prípadnú situáciu, keď ku škode dôjde vyriešiť. Všetky tieto otázky vyriešite v našom videokurze!

Komu je videokurz určený:

Videokurz „Ako riešiť škody spôsobené zamestnancom? “ je určený vedúcim zamestnancom, majiteľom a riaditeľom personalistom, mzdárom, právnikom, manažérom ľudských zdrojov a všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene videokurzu sú podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Dĺžka:

2 hodiny 25 minút

Program

Zodpovednosť zamestnanca

1. Predchádzanie škodám

2. Všeobecná zodpovednosť zamestnanca sa škodu

3. Zodpovednosť zamestnanca za schodok

4. Zodpovednosť zamestnanca za stratu

5. Rozsah a spôsob náhrady škody

 

Zodpovednosť zamestnávateľa

6. Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

7. Osobitná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

8. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania

9. Náhrada škody

Lektor

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Má bohaté skúsenosti v rôznych oblastiach súkromného práva. Po ukončení štúdia pôsobila v advokátskej kancelárii so špecializáciu na občianske, obchodné a správne právo. Na exekútorskom úrade pracovala v pozícii exekútorského koncipienta so zameraním predovšetkým na exekúcie nehnuteľností a obchodných podielov. Následne zamerala profesijné pôsobenie na oblasť developerských činností, kde v pozícii právnika zabezpečovala právne zastupovanie developerských a realitných spoločností pred orgánmi štátnej správy ako aj v zmluvných vzťahoch.

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Ako riešiť škody spôsobené zamestnancom?”