Dieťa s vývojovou dysfáziou v MŠ a ZŠ

Ako ponúknuť pomoc a dieťa adaptovať do prostredia školy?

Stále častejšie sa v škole stretávate s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou? Deti/žiaci s diagnózou vývojovej dysfázie majú narušenú koncentráciu pozornosti, bývajú impulzívne, vyskytujú sa u nich problémy v oblasti priestorovej orientácie. Viete, ako tieto deti spoznáte? Ako im v školskom prostredí pomôcť s adaptáciou a získavaním zručností, návykov a znalostí? Zúčastnite sa webinára, ktorý skutočne vychádza z praxe!

47  bez DPH

Kategórie: Značka:

Cieľ video kurzu

Cieľom video kurzu je zoznámiť účastníkov s prejavmi detí s vývojovou dysfáziou. Ďalej potom ponúkneme možnosti odbornej pomoci pri terapii vývojovej dysfázie. Uvedieme základné princípy nastavenia podpory v edukačnom prostredí MŠ/ZŠ, a to sa participácie SPC pre deti s vadami reči.

Zrozumiteľne popíšme špecifické problémy detí s vývojovou dysfáziou v MŠ/ZŠ. Naviac uvedieme konkrétne kroky, ako z pozície učiteľa MŠ/ZŠ tieto problémy riešiť. Vymedzené budú tiež podmienky pre úspešnú podporu dieťaťa, ktoré vychádzajú z komplexnej podpory vývoja dieťaťa s touto diagnózou a sú ovplyvnené tiež fungkčnosťou spolupráce medzi logopédom – dieťaťom – rodinou – MŠ/ZŠ a SPC.

Komu je video kurz určený

Video kurz je určený pre pedagógov materských škôl, ďalej potom pre učiteľov 1. stupňa základných škôl a pre asistentov pedagóga.

Ďalšie informácie

Ako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

Dĺžka

01:31 hod.

Program

  1.  Vývojová dysfázia a ako sa s ňou vysporiadať (etiológia, symptomatológia, diagnostika, terapia)
  2.  Špecifické problémy detí s vývojovou dysfáziou a ich riešenia v praxi MŠ a ZŠ
  3. Nastavenie podpory detí s vývojovou dysfáziou predškolského a mladšieho školského veku (spolupráca logopéd – rodina – MŠ/ZŠ – školské poradenské zariadenie = SPC)
  4. Otázky účastníkov a odpovede

Lektor

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

Petra Bendová vystudovala Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci (2003), kde také v roce 2006 získala titul Ph.D. v oboru Speciální pedagogika. Pracovala ve Speciálně pedagogickém centru Svítání, Pardubice, dále pak v MŠ, ZŠ a SŠ Daneta s.r.o. v Hradci Králové a v MŠ a ZŠ speciální NONA o.p.s., Nové Město nad Metují. V současné době působí jako odborný asistent na Katedra speciální pedagogiky a logopedie Univerzity Hradec Králové a jako logoped v LOGOPRIM, s.r.o., Hradec Králové.

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Dieťa s vývojovou dysfáziou v MŠ a ZŠ”