Zmeny v rozhodovaní riaditeľky MŠ od 1.1. 2021

O čom riaditeľ/ka MŠ rozhoduje a ktoré povinnosti má od 1. 1. 2021 na starosti zriaďovateľ? Ako postupovať pri procese správneho konania? O ktorých najdôležitejších zmenách by ste mali vedieť v súvislosti s rozhodovaním riaditeľa/ky MŠ? To všetk osa dozviete od odborníčky na regionálne školstvo!

 

59  bez DPH

Kategórie: Značka:

Cieľ videokurzu:

Cieľom videokurzu je ukázať účastníkom, ktoré povinnosti prislúchajú riaditeľkám materských škôl a ktoré úlohy má v pôsobnosti zriaďovateľ od termínu 1. januára 2021. Súčasťou videokurzu je aj vysvetlenie všeobecne záväzných predpisov, ktoré súvisia s rozhodovaním riaditeľa materskej školy a taktiež aj objasnenie vecnej stránky (žiadosť o prijatie  dieťaťa do materskej školy, rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy)

Vo videokurze preberieme aj formálnu stránku rozhodovania riaditeľa materskej školy (niektoré ustanovenia Správneho poriadku a ich aplikácia pri rozhodovaní riaditeľa materskej školy): priebeh správneho konania, lehoty v správnom konaní, náležitosti rozhodnutia, doručovanie rozhodnutia, odvolanie, právoplatnosť, vykonateľnosť rozhodnutia.

Komu je videokurz určený:

Videokurz „Zmeny v rozhodovaní riaditeľky MŠ od 1.1. 2021“ je určený je určený predovšetkým pre materské školy (zástupcov a riaditeľov).

Ďalšie informácie:

Ako účastník  získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene  sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

Dĺžka

1 hodina

Program

  1. Všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré súvisia s rozhodovaním riaditeľa materskej školy od 1. 1. 2021.
  2. Vecná stránka rozhodovania riaditeľa materskej školy (o čom rozhoduje riaditeľ materskej školy).

a/ žiadosť o prijatie  dieťaťa do materskej školy

b/ rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy

3. Formálna stránka rozhodovania riaditeľa materskej školy (niektoré ustanovenia Správneho poriadku a ich aplikácia pri rozhodovaní riaditeľa materskej školy).

a/ priebeh správneho konania

b/ lehoty v správnom konaní

c/ náležitosti rozhodnutia

d/ doručovanie rozhodnutia

e/ odvolanie

f/ právoplatnosť, vykonateľnosť rozhodnutia

Lektor

PaedDr. Alica Fecková – odborný zamestnanec ŠÚ Dlhé Klčovo, členka odbornej sekcie Rady ZMOS pre školstvo, kultúru a šport, lektorka v oblasti regionálneho školstva.

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Zmeny v rozhodovaní riaditeľky MŠ od 1.1. 2021”