Učiteľ MŠ a jeho profesijne kompetencie

Aké sú kľúčové kompetencie učiteľa pri vzdelávaní? Ako môžeme realizovať toto hodnotenie a čo by mal pedagogický zamestnanec spĺňať? Ako sa dajú tieto kompetencie zvyšovať a rozvíjať? Do akej miery by mali tieto kompetencie mať učitelia splnené? TO všetko sa dozviete na tomto videokurze!

 

89  bez DPH

Kategórie: Značka:

Cieľ videokurzu:

Cieľom  je vysvetliť účastníkom webinára, ako môžu zvyšovať profesijne kompetencie učiteľov v oblasti podpory profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.

Vo videokurze sa budeme venovať profesijným kompetenciám vo vzťahu k dieťaťu ale aj vo vzťahu k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Dozviete sa, ako sa môže učiteľ ešte viac podieľať na seba rozvoji a aká je to sociálna kompetencia pedagóga. Povieme si , aký je to reflexívny a nereflexívny pedagóg. To všetko sa dozviete od kvalitnej odborníčky z MPC!

Komu je videokurz určený:

Webinár Učiteľ MŠ a jeho profesijne kompetencie  je určený najmä pedagogickým zamestnancom, ale aj riaditeľom a zástupcom riaditeľov v materských školách.

Ďalšie informácie:

Ako účastník tohto videokurz získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene webinára sú zahrnuté podkladové materiály a odpovede na otázky účastníkov. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Dĺžka

1 hodinu, 30 minút

Program

  1. Profesijné kompetencie pedagóga vo vzťahu k dieťaťu
  2.  Profesijné kompetencie pedagóga vo výchovno-vzdelávacom procese
  3. Profesijné kompetencie a sebarozvoj
  4. Sociálna kompetencia pedagóga
  5. Reflexívny pedagóg
  6. Nereflexívny pedagóg

Lektor

PaedDr. Eva Bruteničová

Eva Bruteničová bola učiteľkou materskej školy, má vyše tridsaťročnú učiteľskú
prax. Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave. Ako pedagóg som názoru, že didaktika je náuka o procese výučby,
ale najmä je o nápadoch, čo možno s výučbou a vo výučbe urobiť spoločne s jej
subjektmi. Pôsobí v Metodicko-pedagogickom centre Krajského pracoviska
v Bratislave ako učiteľ profesijného rozvoja. Je spoluautorkou učebnice
Psychológia pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie, taktiež učebnica Pedagogika 2 pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie, spoluautorkou publikácie Profesijné kompetencie učiteľa materskej školy v oblasti Dieťa, Oblasti edukačných skúseností detí v materských školách, autorkou odborných článkov, učebných zdrojov k vzdelávacím programom.

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Učiteľ MŠ a jeho profesijne kompetencie”