Prevádzkové procesy firiem z pohľadu odpadového hospodárstva

Príprava digitalizácie odpadového hospodárstva firiem v štátnom systéme ISOH

Zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch hovorí o povinnosti všetkých firiem a obcí viesť priebežnú evidenciu o nakladaní s odpadom. Evidenciu odpadov musí viesť každý, kto vyprodukuje akékoľvek množstvo akéhokoľvek odpadu. Spoločnosti, ktoré odpad preberajú na prepravu, obchodovanie, zhodnotenie alebo na ich likvidáciu, musia túto evidenciu viesť ešte podrobnejšie.

Správne nastavenie interných prevádzkových procesov firiem je nevyhnutnou súčasťou ich prípravy na elektronické odosielanie dát celej priebežnej evidencie odpadov.

Termín konania: 19. 10. 2021 (9:00 – 10:30)

Seminár je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou INISOFT, odborníkom na systémy odpadového hospodárstva.

89  bez DPH

Cieľ webinára:

Novela zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch v §103 navyše zaviedla povinnosť od 1. 1. 2022 odovzdávať dáta priebežnej evidencie do centrálneho informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstva životného prostredia.

Cieľom webinára je poskytnúť jeho účastníkom praktické a zrozumiteľné informácie v oblasti metodiky vedenia evidencie odpadov a poukázať na dôležitosť včasnej prípravy na blížiacu sa digitalizáciu odpadového hospodárstva, ktorú prinesie zavedenie informačného systému ISOH. Pozornosť bude špecificky venovaná správnemu nastaveniu interných prevádzkových procesov firiem v oblasti odpadového hospodárstva. Účastníci sa oboznámia s možnosťami vedenia elektronického systému v rôznych typoch firiem, v zmysle aktuálne platnej legislatívy a s dôrazom na efektívne a automatizované spracovanie.

Počas diskusie budete mať možnosť konzultácie konkrétnych otázok z vašej praxe.

Komu je webinár určený:

Online webinár Prevádzkové procesy firiem z pohľadu odpadového hospodárstva je určený predovšetkým zástupcom firiem a podnikateľom, ktorí pri svojou činnosťou produkujú odpady a tiež zástupcom firiem, ktoré sa v akejkoľvek podobe venujú nakladaniu s odpadmi – ich preprave, zberu, zhodnoteniu, zneškodneniu alebo obchodovaniu s ním.

Ďalšie informácie:

Ako účastník webinára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávku, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu troch mesiacov. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Program webinára:

  • Čo prakticky znamená digitalizácia evidencie odpadov?
  • Ako majú vyzerať správne nastavené procesy v oblasti evidencie odpadov?
  • Ako je možné prepojiť prevádzkovú a legislatívnu evidenciu odpadov?
  • Priestor pre otázky

Lektor

Ing. Barbora Tajbošová

Ing. Barbora Tajbošová už viac než 4 roky pracuje v spoločnosti INISOFT ako konzultant pre vzdelávanie a obchod. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Technickej univerzite v Košiciach v odbore environmentálneho inžinierstva so zameraním na techniku ochrany životného prostredia.

Venuje sa lektorskej a konzultačnej práci v rámci implementácie elektronického spôsobu vedenia evidencie odpadov pre firmy aj obce, ale aj v oblasti aktuálnej legislatívy.

Čo je to webinár?

Webinár je interaktivní online seminár, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC, pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché – informácie, ako sa pripojiť, nájdete po objednaní v záložke Moje kurzy.

Na sledovanie webinára si nájdite pokojné a tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor (alebo notebook), sluchadlá, alebo reproduktory, internetové pripojenie, webový prehliadač a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyšší.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Prevádzkové procesy firiem z pohľadu odpadového hospodárstva”

Možno by sa Vám páčilo…