Portfólio pedagogického zamestnanca v podmienkach MŠ

Chcete sa dozvedieť, čo všetko musí materská škola zohľadniť pri riešení  profesijného rozvoja v prípade pedagogického zamestnanca? Potrebujete dostať odpovede aj na najzložitejšie otázky z oblasti profesijného štandardu v podmienkach MŠ? Ako by sa mal uskutočňovať profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a čo musí pedagóg splniť? TO všetko sa dozviete v úspešnom videokurze!

 

52  bez DPH

Kategórie: Značka:

Cieľ videokurzu:

Cieľom videokurzu je ukázať riaditeľkám MŠ, ako by mali mať nastavené podmienky pri procese profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v materskej škole. Vo videokurze sa dozviete, čo je to profesijný rozvoj a aké ma miesto profesijný štandard v profesijnom rozvoji. Dozviete sa ako sa môže tento proces uskutočňovať a ako ho treba plánovať.

Vo videokurze nevynecháme ani typy prístupov školy k rozvoju zamestnancov a uvedieme ročný plán vzdelávania. Dozviete sa, aký má význam zavedenie kultúry osobných plánov profesijného rozvoj a čo by malo byť obsahom tohto plánu v podmienkach predprimárneho vzdelávania.

Komu je videokurz určený:

Videokurz Portfólio pedagogického zamestnanca v podmienkach MŠ je určený je určený predovšetkým pre materské školy (zástupcov a riaditeľov).

Ďalšie informácie:

Ako účastník  získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene  sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

Dĺžka

1 hodina

Program

  1. Profesijný rozvoj ako proces
  2. Miesto profesíjnych štandardov v profesijnom rozvoji učiteľov
  3. Spôsoby uskutočnenia profesijneho rozvoja PZ
  4. Plánovanie profesíjneho rozvoja
  5. Prístupy školy k rozvoju zamestnancov
  6. Ročný plán vzdelávania
  7. Význam zavedenia kultúry osobných plánov profesíjneho rozvoja
  8. Obsah osobného plánu profesijného rozvoja

Lektor

PaedDr. Eva Pupíková PhD.

Venuje sa problematike predprimárneho vzdelávania už niekoľko rokov. Pracovný život začala v materských školách na pozícii učiteľ materskej školy, riaditeľ materskej školy, zástupca riaditeľa v ZŠ s MŠ. V súčasnosti pôsobí na detašovanom pracovisku MPC v Nitre na pozícii učiteľ profesijného rozvoja. Vykonáva lektorskú činnosť, realizuje konzultačnú činnosť s učiteľmi materských škôl v rámci ich profesijného rozvoja, napr. v súvislosti so zostavovaním atestačného portfólia. Je garantkou vzdelávacích programov zameraných na profesijný rozvoj učiteľov. Participuje v expertnej skupine, ktorá ma za cieľ aktualizovať súčasné profesijné štandardy.

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Portfólio pedagogického zamestnanca v podmienkach MŠ”