Najväčšie problémy a riešenia pri určovaní dovolenky zamestnancov

Chcete vedieť, aké čo si môžete dovoliť a čo už nie pri určovaní dovolenky zamestnancov v čase krízy? Kedy môžete ľudí odvolať z dovolenky, ktorí zamestnanci majú na dovolenku nárok, ako správne postupovať pri hromadnom čerpaní dovolenky a vyhnúť sa najčastejším chybám? Všetko potrebné sa dozviete vo videokurze, kde uvedieme všetko (čo sa tak často menilo v Zákonníku práce počas pandémie) na pravú mieru. Spravte si v dovolenke zamestnancov konečne jasno!

77  bez DPH

Cieľ videokurzu:

Cieľom videokurzu je oboznámiť Vás s hlavnými oblasťami výkonu domáckej práce a telepráce a upozorniť Vás na legislatívne povinnosti zamestnávateľa súvisiace s výkonom domáckej práce a telepráce v aktuálnej situácii.

Zaoberať sa budeme taktiež riešením problematiky domáckej práce a telepráce v praxi s ohľadom na nedostatočnú legislatívu a nejednotnosť právnych výkladov. Pozrieme sa aj na pripravované zmeny, ktoré budú schválené v najbližšom období a povieme Vám čo to pre Vás ako zamestnávateľa znamená.

Pozornosť budeme venovať aj oblasti ochrany zdravia pri práci počas výkonu práce z domu. Dozviete sa, kto a kedy zodpovedá za domáce úrazy, ak sa stanú počas výkonu domáckej práce a telepráce, aké dôsledky Vám hrozia, aké bude dokazovanie a ako sa môžete v takýchto situáciách chrániť.

V neposlednom rade sa budeme venovať aj home officeu ako benefitu a určeniu podmienok jeho čerpania v interných predpisoch zamestnávateľa.

 

Komu je videokurz určený:

Videokurz Pripravované veľké zmeny v homeoffice je určený najmä vrcholovým manažérom, personalistom, špecialistom v oblasti práce a miezd, podnikovým právnikom a manažérom ľudských zdrojov tak zo súkromného, ako aj z verejného sektora.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník videokurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene videokurzu sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Dĺžka

2 hodiny, 22 minút

Program

Dovolenka

 •  ako je to s čerpaním dovolenky počas CORONY?
 • druhy dovolenky
 • základná výmera a pomerná časť (špecifiká pri práci na dohodu či skrátenom úväzku)
 • čerpanie dovolenky, hromadné čerpanie (napr. modernizácia výrobnej linky, sezónne prázdniny v divadlách atď.)
 • určovanie dovolenky
 • krátenie dovolenky a odvolanie zamestnanca z dovolenky
 • neospravedlnená zmeškaná zmena
 • špecifiká pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pružnom pracovnom čase
 • dovolenka v prípade sviatku
 • náhrada mzdy za dovolenku
 • spoločné ustanovenia o dovolenke, zakotvenie dovolenky v kolektívnej zmluve
 • dodatková dovolenka (ťažké a zdraviu škodlivé druhy práce)

Prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa

 • druhy prekážok v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa
 • prekážky v práci bez náhrady mzdy a s náhradou mzdy
 • prekážky pri pružnom pracovnom čase
 • materská a rodičovská dovolenka
 • vzdelávanie zamestnancov
 • spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

Lektor

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Najväčšie problémy a riešenia pri určovaní dovolenky zamestnancov”