Letná škola Eduardo: Ekologické povinnosti a riziká

Problém znečisťovania ovzdušia sa netýka iba výrobných prevádzok, ale všetkých firiem, organizácií či subjektov verejnej správy, ako aj organizácií prevádzkujúcich vlastnú kotolňu či prevádzkovateľov budov vlastniacich chladiace a klimatizačné zariadenia. V letnej škole získate praktické rady, ako správne postupovať, na čo nezabudnúť pri ochrane ovzdušia a ochrane životného prostredia, aké máte oznamovacie povinnosti, ako vypočítať poplatky za znečisťovanie. Toto všetko a ešte viac Vám ozrejmia naši odborníci!

199  bez DPH

Kategórie: Značka:

Cieľ letnej školy:

Cieľom letnej školy je poskytnúť účastníkom všetky potrebné informácie o povinnostiach, ktoré musia prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia (firmy, organizácie, subjekty verejnej správy) dodržiavať a tak prispievať k zlepšeniu kvality ovzdušia a životného prostredia a taktiež vyhnutiu sa možných sankcií, ktoré za ich nedodržanie hrozia. Oboznámite sa s tým, na ktoré činnosti potrebujete súhlas, povolenie alebo vyjadrenie orgánu na ochranu ovzdušia.

Menila sa vyhláška o stavebných odpadoch. Postupujete správne v praxi? Určite Vás upozorníme na najčastejšie nedostatky z praxe, ich možné dôsledky, sankčné podmienky a spôsob ako im predísť.

Venovať sa tiež venovať téme nakladania s vodami v roku 2023 podľa nového zákona. Kedy ste povinní platiť za odbery alebo vypúšťania vôd? Kedy nie je potrebné povolenie na odber vôd? Oboznámte sa s Vodným zákonom a získajte prehľad o právach a povinnostiach z neho vyplývajúcich, vrátane súvisiacich legislatívnych predpisov.   

Komu je letná škola určená?

Letná škola „Letná škola Eduardo: Ekologické povinnosti a riziká “ je určená všetkým firmám a organizáciám, ktoré prevádzkujú zdroje znečisťovania ovzdušia, alebo spotrebúvajú pri svojej podnikateľskej činnosti väčšie vodné zdroje či produkujú odpad. Konkrétne napríklad všetkým organizáciám, ktoré prevádzkujú vlastnú kotolňu či prevádzkovateľom budov, ktorí vlastnia chladiace a klimatizačné zariadenia. Je určený širokému okruhu osôb, ktoré majú vlastnú výrobu alebo riešia výstavbu či rekonštrukciu svojich či iných objektov.

Ďalšie informácie:

Ako účastník letnej školy získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene  je nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

 

Program

Modul 1: Ochrana ovzdušia: Aktuálne povinnosti firiem a organizácií pre rok 2022

1. Zákon o ovzduší

2. Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

3. Príprava Stratégie ochrany ovzdušia a nových zákonov o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

4. Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov

Modul 2: Zelené fasády a interiérové zelené steny

 • Terminológia – rozdelenie typov vertikálnych záhrad
 • Výhody a nevýhody zelene založenej takýmto spôsobom
 • Zakladanie (všeobecné princípy)
 • Ukážky z praxe

Modul 3: Zmeny v odpadovom hospodárstve stavebného sektora 2022

 • Povinnosti pôvodcu a/alebo držiteľa odpadov
 • Administratívne nástroje – povolenia, registrácia
 • Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH)
 • Správne delikty a prehľad sankcií
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok
 • Predstavenie aktuálnych a pripravovaných zmien
  …a mnoho iných praktických informácií

 

 

Čo to je e-Learning?

E-Learning budete absolvovať v pohodlí domova či kancelárie bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. Záleží iba na vás, kedy si danú lekciu preštudujete.

 • V každej lekcii je množstvo interaktívnych prvkov, vďaka ktorým si hravou a zábavnou formou ihneď overíte, ako ste všetkému prozumeli – kvízy, testy, dialógové karty, prezentácie a ďalšie.
 • Prakticky štruktúrovaný, multimediálny obsah – graficky zvýraznené úlohy, praktické doporučenia, dôležité rady,..
 • Prehľadná a funkčná navigácia, ktorá je u jednotlivých lekcií vždy po ruke.
 • Kompletný obsah a všetky súvisiace informácie na jednej webovej stránke – nemusíte nič sťahovať ani inštalovať.
 • Bezplatný odpovedný servis formou jednoduchého kontaktného formulára – písomnú odpoveď od odborníka získate e-mailom najneskôr do jedného týždňa.

E-Learning vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Letná škola Eduardo: Ekologické povinnosti a riziká”