Letná škola Eduardo: Ekologické povinnosti a riziká

Problém znečisťovania ovzdušia sa netýka iba výrobných prevádzok, ale všetkých firiem, organizácií či subjektov verejnej správy, ako aj organizácií prevádzkujúcich vlastnú kotolňu či prevádzkovateľov budov vlastniacich chladiace a klimatizačné zariadenia. V letnej škole získate praktické rady, ako správne postupovať, na čo nezabudnúť pri ochrane ovzdušia a ochrane životného prostredia, aké máte oznamovacie povinnosti, ako vypočítať poplatky za znečisťovanie. Toto všetko a ešte viac Vám ozrejmia naši odborníci!

180  bez DPH

Kategórie: Značka:

Cieľ letnej školy:

Cieľom letnej školy je poskytnúť účastníkom všetky potrebné informácie o povinnostiach, ktoré musia prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia (firmy, organizácie, subjekty verejnej správy) dodržiavať a tak prispievať k zlepšeniu kvality ovzdušia a životného prostredia a taktiež vyhnutiu sa možných sankcií, ktoré za ich nedodržanie hrozia.

Oboznámite sa s tým, na ktoré činnosti potrebujete súhlas, povolenie alebo vyjadrenie orgánu na ochranu ovzdušia.

Pri preberaní jednotlivých povinností Vás upozorníme na najčastejšie nedostatky z praxe, ich možné dôsledky, sankčné podmienky a spôsob ako im predísť.

Venovať sa budeme témam ako je ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, či zelené fasády a internetové zelené steny. 

Dozviete sa o pripravovanej Stratégii ochrany ovzdušia, o všeobecných princípov aplikácie zelených stien v exteriéri a interiéri s ohľadom na lokálne klimatické podmienky. Predstavíme vám tiež zákone o odpadoch a o novelách jednotlivých vyhlášok 2022. Všetky zmeny a novinky Vám budú vysvetlené na príkladoch z praxe.

 

Komu je letná škola určená?

Letná škola „Letná škola Eduardo: Ekologické povinnosti a riziká “ je určená všetkým firmám a organizáciám, ktoré prevádzkujú zdroje znečisťovania ovzdušia, tzn. že nielen výrobným firmám v energetike, priemysle stavebných hmôt, metalurgii, chémii, strojárstve, poľnohospodárstve ale napr. všetkým organizáciám, ktoré prevádzkujú vlastnú kotolňu či prevádzkovateľom budov, ktorí vlastnia chladiace a klimatizačné zariadenia. Je určený širokému okruhu osôb, ktoré prevádzkujú tieto zdroje a pracovníkom, ktorí majú vo firmách a organizáciách v náplni starostlivosť o životné prostredie.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník letnej školy získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene  je nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

 

Program

Modul 1: Ochrana ovzdušia: Aktuálne povinnosti firiem a organizácií pre rok 2022

1. Zákon o ovzduší

2. Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

3. Príprava Stratégie ochrany ovzdušia a nových zákonov o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

4. Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov

Modul 2: Zelené fasády a interiérové zelené steny

 • Terminológia – rozdelenie typov vertikálnych záhrad
 • Výhody a nevýhody zelene založenej takýmto spôsobom
 • Zakladanie (všeobecné princípy)
 • Ukážky z praxe

Modul 3: Zmeny v odpadovom hospodárstve stavebného sektora 2022

 • Povinnosti pôvodcu a/alebo držiteľa odpadov
 • Administratívne nástroje – povolenia, registrácia
 • Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH)
 • Správne delikty a prehľad sankcií
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok
 • Predstavenie aktuálnych a pripravovaných zmien
  …a mnoho iných praktických informácií

 

 

Čo to je e-Learning?

E-Learning budete absolvovať v pohodlí domova či kancelárie bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. Záleží iba na vás, kedy si danú lekciu preštudujete.

 • V každej lekcii je množstvo interaktívnych prvkov, vďaka ktorým si hravou a zábavnou formou ihneď overíte, ako ste všetkému prozumeli – kvízy, testy, dialógové karty, prezentácie a ďalšie.
 • Prakticky štruktúrovaný, multimediálny obsah – graficky zvýraznené úlohy, praktické doporučenia, dôležité rady,..
 • Prehľadná a funkčná navigácia, ktorá je u jednotlivých lekcií vždy po ruke.
 • Kompletný obsah a všetky súvisiace informácie na jednej webovej stránke – nemusíte nič sťahovať ani inštalovať.
 • Bezplatný odpovedný servis formou jednoduchého kontaktného formulára – písomnú odpoveď od odborníka získate e-mailom najneskôr do jedného týždňa.

E-Learning vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Letná škola Eduardo: Ekologické povinnosti a riziká”