Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2024

Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2024

Po novele zákona o účtovníctve v roku 2023 sa v praxi zistili odchýlky a množstvo chýb! Urobte inventarizáciu majetku a záväzkov za rok 2024 správe a v súlade so zákonom. Viete aplikovať do praxe zmeny vyplývajúce z novely? Evidujete váš majetok správne? Aké sú aktuálne pravidlá účtovania? Ako minimalizovať chyby pri evidencii a účtovaní prostredníctvom efektívnych postupov? Ako vyhovieť všetkým zmenám pri inventarizácii za rok 2024 vás oboznámime na našom online webinári.
V prípade, že vám nevyhovuje termín z dôvodu dovolenky, máme pre vás prichystaný ZÁZNAM zo školenia ZDARMA!

Webinár sa koná 20. augusta 2024 (9:00–12:00)

149  bez DPH

Katalógové číslo: INVS 111SK-CBO01-000080/-/C_TR-PUB_SGL Kategórie: , , Značka:

Cieľ webinára:

Webinár sa venuje správnosti vykonávania základnej finančnej kontroly a príprave inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2024. Cieľom je poskytnúť účastníkom praktické rady, postupy a aktuálne legislatívne pravidlá. Lektor bližšie objasní proces inventarizácie a predstaví účastníkom vzorové šablóny poverení, či príkazov na jej vykonanie, menovania a prehlásenia a zákonné vzory súpisov a zápisov do aplikačnej praxe.

Lektor si pre Vás pripravil viaceré bonusy a dokumentácie k inventarizácii (spracované šablóny k inventúram majetku a záväzkov, príkaz  k inventarizácii a menovania členov, smernica o účtovníctve a smernica o inventarizácii (všetky dokumenty vo formáte WORD).

Bližšie sa pozrieme na rozsah inventúrnych súpisov a vypracovaniu inventarizačného zápisu. Seminár je vhodný pre všetky organizácie verejnej správy, školy a zriadené organizácie, či obchodné spoločnosti. Lektor prezentuje vlastné kontrolné zistneia a skúsenosti s dokumentačnou agendou pri preverovaní inventarizácie majetku a záväzkov a ich rozdielov.

Lektor sa bližšie venuje:
– vymenovaniu členov komisií, prípadom z praxe, prehláseniam,
– potrebe spracovania hmotnej zodpovednosti,
– lehote inventarizovania pokladničnej hotovosti,
– pravidlám inventarizovania i oceňovania majetku,
– novým postupom účtovania vo vzťahu k účtovaniu inventarizačného rozdielu,
– výstupom z inventarizácie,
– kontrole inventarizovania a častým kontrolným zisteniam z praxe lektora a
– výkonu základnej finančnej kontrole.

Webinár sa zameriava na:

 • prehľad povinností k pravidlám inventarizovania,
 • prehľad novelizovaných úloh pri inventarizácii majetku
 • popis majetku, ktorý určite podlieha inventarizovaniu,
 • úlohám a činnostiam inventarizačných komisií a
 • prípravám na inventúry, menovania a podobne.

Bližšie sa zameriava aj na otázky z praxe a to:

 • určení zákonného maximálneho dátumu spracovania inventarizácie,
 • uvádzaní stavu majetku, ktorý je inventarizovaný,
 • potrebe interného aktu/príkazu k inventarizácii majetku a záväzkov,
 • súčastiach inventarizácie, odporúčanej dokumentácii a o vykonaní základnej finančnej kontroly pri inventarizačných rozdieloch,
 • povinnostiach členov inventarizačnej komisie a predsedoch komisií,
 • účtovaní inventarizačných rozdielov (manká, prebytky, škody alebo schodky),
 • zostavení inventarizačných zápisov a zápisníc ako aj o
 • potrebe vykonania inventarizácie pokladničnej hotovosti a jej správnych frekvenciách.

Webinár je určený pre:

Zamestnancov subjektov verejnej správy (štátne organizácie, ministerstvá, štátne fondy, príspevkové a rozpočtové organizácie štátu) ako aj zamestnancov obcí, pokladníci obcí, miest, škôl, školských zariadení, galérií, múzeí a iných rozpočtových, príspevkových i preddavkových organizácií v pôsobnosti obce, mesta alebo vyššieho územného celku a iné právnické osoby vo verejnej správe, poisťovne.

Ďalšie informácie:

Ako účastník webinára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávku, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu troch mesiacov. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Program webinára:

V čase 9:00–11:00

1. Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2024
2. Vyhotovenie dokumentácií k inventarizácii
• Postup pri inventarizovaní
• Spracovanie výstupov z inventúr
• Účtovanie rozdielov, škodové udalosti, vyradenie majetku
• Inventarizačný zápis, uloženie dokumentácie
3. Upozornenia lektora do praxe
4. Bonusy pre účastníkov seminára
5. Diskusia a konzultácie s lektorom, záver

Lektor

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Jozef Sýkora pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a tiež je kontrolórom viacerých štátnych organizácií. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly.

Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe, so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve. Počas roka 2018 vyšla lektorovi publikácia k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy.

Čo je to webinár?

Webinár je interaktivny online seminár, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC, pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché – informácie, ako sa pripojiť, nájdete po objednaní v záložke Moje kurzy.

Na sledovanie webinára si nájdite pokojné a tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor (alebo notebook), sluchadlá, alebo reproduktory, internetové pripojenie, webový prehliadač a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyšší.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2024”

Možno by sa Vám páčilo…