Inventarizácia majetku a záväzkov a overovanie základnou finančnou kontrolou

Webinár sa venuje  správnemu výkonu základnej finančnej kontroly v kontexte inventarizácie majetku a záväzkov, ktorá čaká subjekty v týchto mesiacoch. Upozorňuje na časté chyby a nejasnoti. Overujú sa aj inventúrne súpisy, prehlásenia a zápisy, či zápisy z ústredných inventarizačných komisií? Treba overiť aj účtovné doklady a knihy faktúr? Ako sa používa vecná a formálna kontrola pri inventarizácii majetku v zmysle zákona o účtovníctve? Tieto, aj mnohé ďalšie otázky zodpovedie skúsený kontrolór z praxe verejnej správy.

KEDY: štvrtok 28. októbra 2021 (9:00 – 10:30)

BONUS! Vzorové šablóny poverení, či príkazov na vykonanie inventarizácie, menovania a prehlásenia, zákonné vzory súpisov a zápisov inventarizačnej komisie.

 

89  bez DPH

Cieľ webinára:

Webinár sa venuje správnosti vykonávania základnej finančnej kontroly a príprave inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2021. Cieľom je poskytnúť účastníkom praktické rady a postupy na prácu v týchto mesiacoch ku koncu roka. Lektor bližšie objasní proces inventarizácie a predstaví účastníkom vzorové šablóny poverení, či príkazov na jej vykonanie, menovania a prehlásenia a zákonné vzory súpisov a zápisov do aplikačnej praxe.

Webinár sa zameriava na:

1. správnosť vzorov, resp. Vašich šablón (súpisov a zápisov, či príkazov) v súčasnom období,
2. úplnosť dokumentácie v rámci jej výkonu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.
3. časté otázky a problémy v praxi
4. kontrolné zistenia v praxe lektora za rok 2020 a 2021 v subjektoch verejnej správy,
5. zložky v rámci inventarizácií, ktoré povinne sa overujú základnou finančnou kontrolou.

Tiež sa bližšie pozrieme na časté nedostatky pri zverejňovaní a to najmä:
 • neúplne zverejňovanie zmlúv, či zverejnenie zmlúv v rozpore so zákonom,
 • zverejnenie zmlúv s časťami, ktoré podliehajú ochrane,
 • zverejnenie zmluvy v tabuľke,
 • zverejňovanie/nezverejňovanie dohôd o používaní vozidla, zmlúv o spolupráci, vystavených rozhodnutí,
 • zverejňovanie/nezverejňovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti a podobne.

V rámci jednotlivých finančných operácií lektor prezentuje i zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR a vlastné zistenia z kontrolnej činnosti vo veci správneho a úplného výkonu základnej finančnej kontroly. Súčasťou seminára je prehľad zásad finančnej kontroly a to dodržanie zásady „kontroly štyroch očí“, overenie častí finančných operácií, či zamedzenie formálnemu výkonu finančnej kontroly. Seminár sa dotýka možností podpisovania zamestnancov, poverení vedúcich zamestnancov a prípadov zastúpenia zamestnancov.

Webinár je určený pre:

 • zamestnancov samosprávy miest a obcí na ekonomických úsekoch či na úseku správy majetku,
 • zamestnancov školských zariadení, základných a materských škôl, stredných škôl verejných vysokých škôl,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • štatutárov, či vnútorných kontrolórov a hlavných kontrolórov obcí.

Ďalšie informácie:

Ako účastník videokurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály v elektronickej forme a nahrávku, ktorú si môžete opakovane pozrieť po dobu troch mesiacov. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Program webinára:

 • Proces inventarizácie za rok 2021
 • základná finančná kontrola a jej časté nedostatky
 • výkon ZFK prakticky a efektívne
 • finančné operácie, ktoré podliehajú overovaniu v kontexte inventarizácie
 • Otázky z praxe a konzultácia problémov účastníkov

Lektor

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Jozef Sýkora pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a tiež je kontrolórom viacerých štátnych organizácií. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly.

Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe, so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve. Počas roka 2018 vyšla lektorovi publikácia k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy.

Čo je to webinár?

Webinár je interaktivny online seminár, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC, pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché – informácie, ako sa pripojiť, nájdete po objednaní v záložke Moje kurzy.

Na sledovanie webinára si nájdite pokojné a tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor (alebo notebook), sluchadlá, alebo reproduktory, internetové pripojenie, webový prehliadač a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyšší.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Inventarizácia majetku a záväzkov a overovanie základnou finančnou kontrolou”

Možno by sa Vám páčilo…