Homeoffice v otázkach a odpovediach

Najčastejšie dôvody pokút: nulová evidencia a zle nastavené podmienky

(Ne)obľúbený homeoffice? V dnešnej dobe mnohokrát vyslovovaný termín pre domácku prácu sa usadil aj v našich končinách. Ale aká je to práca na doma podľa zákona? Pretože domáca práca znamená isté nevýhody či limity pre obe strany – pre zamestnanca aj zamestnávateľa. Keďže v zákonoch je vysvetlenie o práci na “homeoffice” upravené značne nejasne, nemali by ste riskovať, ale všetky nezrovnalosti ohľadom práce na doma si ujasniť s našim lektorom na tomto seminári!

Termín: 14. 8. 2024 (9:00–11:00)

149  bez DPH

Katalógové číslo: HEMS 111SK-CBO24-000064/-/ C_TR-PUB_SGL Kategórie: , Značka:

Cieľ webinára:

Cieľom online webinára je oboznámiť vás s hlavnými oblasťami výkonu domáckej práce upozorniť vás na legislatívne povinnosti zamestnávateľa súvisiace s výkonom domáckej práce. Zaoberať sa budeme taktiež riešením problematiky domáckej práce a telepráce v praxi s ohľadom na nedostatočnú legislatívu a nejednotnosť právnych výkladov.

Pozornosť budeme venovať aj oblasti ochrany zdravia pri práci počas výkonu práce z domu. Dozviete sa, kto a kedy zodpovedá za domáce úrazy, ak sa stanú počas výkonu domáckej práce a telepráce, aké dôsledky vám hrozia, aké bude dokazovanie a ako sa môžete v takýchto situáciách chrániť. V neposlednom rade sa budeme venovať aj homeoffice ako benefitu a určeniu podmienok jeho čerpania v interných predpisoch zamestnávateľa.

Komu je webinár určený:

Online webinár Homeoffice v otázkach a odpovediach  je určený najmä zamestnávateľom, vrcholovým manažérom, personalistom, špecialistom v oblasti práce a miezd, podnikovým právnikom a manažérom ľudských zdrojov tak zo súkromného, ako aj z verejného sektora.

Ďalšie informácie:

Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

Program webinára (9:00–11:00)

  1. Základné pojmové znaky  domáckej práce, telepráca
  2. Domácky zamestnanec, pracovná zmluva
  3. Pracovná cesta § 57 ZP a domácka práca
  4. Mzdové podmienky a ďalšie podmienky
  5. Domácka práca a telepráca – negatívne vymedzenie
  6. Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca pri práci z domácnosti
  7. Priestor na otázky a diskusia

Lektor

Mgr. Kamil Košík

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2012 pôsobí na Národnom inšpektoráte práce na právnom odbore (2012 – 2015), odbore riadenia inšpekcie práce a odbore pracovnoprávnych vzťahov (2016 – 2024). Podieľa sa na koncepčných a metodických činnostiach, pričom odborne zastrešuje najmä agendu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, agendu administratívnej spolupráce v oblasti vysielania zamestnancov v členských štátoch Európskej únie a agendu pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahov. Podieľa sa tiež na medzinárodnej spolupráci v oblasti inšpekcie práce – zastupuje Slovenskú republiku v Európskej platforme na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce ako stálej pracovnej skupine Európskeho orgánu práce (ELA).

Čo to je webinár?

Webinár je interaktivní online seminár, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC, pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché – informácie, ako sa pripojiť, nájdete po objednaní v záložke Moje kurzy.

Na sledovanie webinára si nájdite pokojné a tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor (alebo notebook), sluchadlá, alebo reproduktory, internetové pripojenie, webový prehliadač a nainštalovaný Adobe Flash Player vo verzii 11.2 alebo vyšší.