Dôležité kritéria hodnotenia MŠ z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie

Ktoré oblasti sú najčastejšie predmetom kontroly ŠŠÍ a ako sa vyvarovať chybám?

Akých formálnych nedostatkov sa v praxi najviac dopúšťajú materské školy? Kde robia chyby v dokumentácii? Aké sú najčastejšie nepriaznivé zistenia odhalené ŠŠÍ  a aký to má dopad na MŠ?

 

44  bez DPH

Kategórie: Značka:

Cieľ videokurzu:

Cieľom videokurzu je ukázať účastníkom príčiny nepriaznivých zistení vo vyučovaní učiteliek a učiteľov MŠ z hľadiska didaktickej funkčnosti (málo účinné spôsoby, metódy, zásady a formy).

Vo videkourze sa dozviete, čo treba v MŠ zabezpečiť, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia a aké priestorové, materiálno – technické podmienky musia byť splnené.

Zároveň sa dozviete, ako prebieha inšpekcia v materskej školy a na čo by ste si mali dávať najväčší pozor!

Komu je videokurz určený:

Videokurz „Dôležité kritéria hodnotenia MŠ z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie“ je určený je určený predovšetkým pre materské školy (zástupcov a riaditeľov, ale aj pedagogický zbor).

Ďalšie informácie:

Ako účastník  získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene  sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane.

Dĺžka

1 hodina

Program

  1. Štátna šk. inšpekcia – orgán štátnej správy, komeptencie
  2. Predmet komplexnej inšpekcie, hodnotiace výrazy a percentuálne vyjadrenie úrovní
  3. Kritériá hodnotenia pri komplexnej inšpekcii v MŠ
  4. Najčastejšie nepriaznivé inšpekčné zistenia a ich dopad (opatrenia)
  5. Využitie inšpekčných zistení

Lektor

PaedDr. Ilona Uváčková, inšpektorka pre MŠ, ktorá pracuje v oddelení metodických činností.

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Dôležité kritéria hodnotenia MŠ z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie”