Ako zverejňovať zmluvy v roku 2020 bez zbytočných chýb?

Ste informovaní o tom akými zmenami prešlo zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v roku 2020? Zistite aktuálny právny stav podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Dozviete sa všetky pravidlá pri zverejňovaní zmlúv alebo upozornenia k zverejňovaniu povinných údajov. Skúsený finančný kontrolór Vám povie všetky dôležité informácie z praxe na jednom videokurze! BONUS: tipy a odporúčania z kontrolórskej praxe!

89  bez DPH

Cieľ videokurzu:

Cieľom videokurzu je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe v nadväznosti na zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Videokurz sa venuje správnemu zverejňovaniu zmlúv a odpovedá na časté otázky účastníkov.

 

Obsah videokurzu reaguje na aktuálny právny stav – zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov. Lektor upozorňuje na časté prípady porušení z vlastnej kontrolnej praxe samosprávy a štátnej správy na príkladoch. Súčasťou videokurzu je aj prehľad častých otázok verejnosti k zverejňovaniu týchto zmlúv a ich jednotlivé riešenia.

Na videokurze sa budeme venovať oboznámeniu účastníkov o správnom a zákonnom nakladaní s verejnými prostriedkami prostredníctvom povinných údajov – zverejňovania zmlúv ale i faktúr a objednávok.

Komu je videokurz určený:

Videokurz: ,,Ako zverejňovať zmluvy v roku 2020 bez zbytočných chýb?‘‘ je určený najmä pre samosprávy miest, obcí, vyšších územných celkov, zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie ako aj pre štátne organizácie a štátne fondy, či iné subjekty, ktoré majú povinnosť zverejňovať povinné údaje cez vlastné webové sídlo alebo v Centrálnom registri zmlúv.

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník videokurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú podkladové materiály a občerstvenie v priebehu kurzu. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Dĺžka

2 hodiny, 30 minút

Program

  1. Čo všetko podlieha zverejneniu?

  2. Aké typy zmlúv sa musia povinne zverejniť?

  3. Čo sa najviac v praxi kontroluje?

  4. V akom formáte zverejniť zmluvu?

  5. Môže sa zverejniť iba tabuľkový prehľad zmlúv, či centrálna evidencia?

  6. Mení za oblasť zverejňovania v roku 2020?

  7. Pravidlá zverejňovania zmlúv

  8. Upozornenia k zverejňovaniu povinných údajov

  9. Časté otázky verejnosti

Lektor

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Jozef Sýkora pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór na Fonde na podporu kultúry národnostných menšín i Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Tanečného divadla Ifjú Szivek.

Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve. Počas roka 2018 vyšla lektorovi publikácia k téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy.

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Ako zverejňovať zmluvy v roku 2020 bez zbytočných chýb?”