Ako integrovať deti so ŠVVP?

Situácia v školách, v ktorých prebiehajú integračné procesy žiakov so ŠVVP, je rôzna. Jednou z tém častých diskusií je proces integrácie, tvorba IVVP a forma hodnotenia integrovaných žiakov. Názory pedagogických zamestnancov i rodičov sa často rozchádzajú. Rozdiely v možnostiach vzdelávania sa integrovaných žiakov prinášajú aj problémy v zosúladení ich hodnotenia. Táto situácia sa veľkou mierou dotýka pedagógov všetkých druhov škôl.

 

53  bez DPH

Kategórie: Značka:

Cieľ videokurzu:

Cieľom  je prezentovať informácie o procese začleňovania žiakov so ŠVVP do bežného výchovno-vzdelávacieho procesu, poskytnúť návody na tvorbu individuálnych výchovno-vzdelávacích  programov a prezentovať možnosti slovného hodnotenia žiakov so ŠVVP.

Zámerom  videokurzu je poskytnúť pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a rodičom metodickú podporu na tvorbu IVVP a realizáciu slovného hodnotenia žiakov so ŠVVP.

Komu je videokurz určený:

Videokurz „Ako integrovať deti so ŠVVP?“ je určený pedagógickým zamestnancom, riadteľom a zástupcom riaditeľov v materských a základných školách.

Ďalšie informácie:

Ako účastník tohto videokurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene sú zahrnuté podkladové materiály a odpovede na otázky účastníkov. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

Dĺžka

1 hodinu, 55 minút

Program

  1. Integrácia žiakov so ŠVVP – proces a legislatíva
  2. Individuálny výchovno-vzdelávací program
  3. Zásady hodnotenia žiakov so ŠVVP
  4. Legislatíva a zapojenie dieťaťa so ŠVVP
  5.  Odpovede na najproblémovejšie otázky pri integrácii detí so ŠVVP

Lektor

PaedDr. Jana Verešová, PhD.

Jana Verešová pôsobí ako učiteľ profesijného rozvoja. Je metodičkou pre výchovu vo voľnom čase a pre špeciálnu pedagogiku. V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnost zameranú najmä na problematiku integrácie v našich školách a tvorbu inkluzívneho prostredia.

Čo to je videokurz?

Videokurz je záznam webinára, ktorý môžete sledovať kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem výkladu danej problematiky nájdete vo videokurze tiež odpovede na najčastejšie dotazy z praxe. Videokurz vám bude dostupný po dobu 3 mesiacov.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Ako integrovať deti so ŠVVP?”